Maitre Li Junfeng
Maitre Li Junfeng

Stage avec Maître Li Junfeng Juin 2015

Teacher Training France 2014

Teacher Training France 2014 photos Serge Menini
Teacher Training France 2014 photos Serge Menini
Norvège TT 2013
Norvège TT 2013
Norvège TT 2013
Norvège TT 2013

Stage avec Maître Li JunFeng

Tauves, France 2013

Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013
Tauves 2013 avec Maître Li JunFeng
Tauves 2013 avec Maître Li JunFeng